BOX CAPTURE USB 3.0

Box capture tín hiệu chuyển đổi tín hiệu hình ảnh từ máy quay , qua đường USB 3.0 vào máy tính để livestream trực tiếp trên các phần mềm như VMIX , OBS, Wire Cast ,Zoom,  Face book hay Youtube v.v..